ADRES:
Vår Frue Kirke
STELLA MARIS
Kviltunvegen 6B
Postboks 5164
6021 Ålesund

E-MAIL: stella.maris@katolsk.org

KONTAKT TELEFONICZNY:
Ks. Tomasz Bazuła
Duszpasterz Wspólnoty
tel: +47 405 79 884

KONTO BANKOWE:
STELLA MARIS
39106350403

Tytuł przelewu na cele wspólnotowe:
BONUM COMMUNE

Tytuł przelewu na jałmużne:
ALMISSER