Wspólnota Stella Maris jest dobrowolnym, indywidualnym stowarzyszeniem wiernych, zrzeszającym osoby świeckie i duchowne, działającym przy parafii Vår Frue Kirke w Ålesund za zgodą Proboszcza Parafii i pod kierownictwem Duszpasterza Wspólnoty. Wspólnota Stella Maris powstała w 2015 roku po przeprowadzonym kursie ewangelizacyjnym przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji i jest wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną wpisującą się w nurt „nowych wspólnot” w Kościele Katolickim, wyrosłych z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej.

Cele Wspólnoty Stella Maris są zbieżne z celami Kościoła Katolickiego i zmierzają do uświęcenia członków wspólnoty oraz do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Realizując ten cel wspólnota pragnie:

  • Wspierać członków wspólnoty w indywidualnym wzroście w wierze, nadziei i miłości.
  • Osobiście pogłębiać relacje z Jezusem Chrystusem naszym Panem i Zbawicielem.
  • Osobiście przyjąć osobę Ducha Świętego oraz modlić się za innych aby doświadczyli tej samej mocy Boga.
  • Podejmować dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego. Angażując się szczególnie w misję Kościoła poprzez głoszenie Ewangelii słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.
  • Uczestniczyć w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym oraz czerpać z katolickiej tradycji modlitwy i duchowości.
  • Podejmować stałą formację w nauce katolickiej pod kierownictwem Kościoła i uczestniczyć w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

Rozeznawaniu konkretnych działań apostolskich towarzyszy wsłuchiwanie się w potrzeby i propozycje Kościoła lokalnego.