Wspólnotę Stella Maris w ścisłym znaczeniu tworzą osoby, które są członkami Kościoła Katolickiego i wyrażają oficjalną chęć przynależenia do wspólnoty, poprzez złożenie deklaracji członkostwa.

Wyróżnia się Pełnoprawnych Członków Wspólnoty oraz Członków Sympatyków:

  • PEŁNOPRAWNI CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY – uczestniczą w regularnej formacji wspólnoty, biorą na siebie odpowiedzialność poprzez gotowość do służby w niej i przyjmują na siebie zobowiązania wynikające z Statutu Wspólnoty Stella Maris.
  • CZŁONKOWIE SYMPATYCY – Uczestniczą w otwartych spotkaniach wspólnotowych i angażują się w inicjatywy Wspólnoty Stella Maris. Ich jedynym zobowiązaniem wynikającym ze statutu Stella Maris jest przestrzeganie kalendarza postu i modlitwy.