„Jako dobrzy zarządcy różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem zgodnie z darem, jaki każdy z was otrzymał. Jeśli kto przemawia, niech przekazuje słowo Boże. Kto usługuje, niech to czyni z mocą otrzymaną od Boga, aby we wszystkim był wychwalony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.” (1P 4,10-11)
Wspólnota Stella Maris pragnie tworzyć przestrzeń do formacji i posługi, powołując następujące diakonie:
  • MUZYCZNĄ – odpowiadającą za oprawę Adoracji, spotkań wspólnotowych, organizowanych kursów oraz na prośbę Kaplana również podczas Mszy Świętej.
  • LITURGICZNĄ – odpowiadającą za oprawę Mszy Świętej.
  • MODLITWY – odpowiadającą za prowadzenie Adoracji oraz modlitwę wstawienniczą.
  • GOSPODARCZĄ – odpowiadającą za sprawy organizacyjne w trakcie kursów oraz inicjatyw podejmowanych przez Wspólnotę Stella Maris.
  • MI ŁOSIERDZIA – odpowiadającą za rozeznawanie potrzeb pomocy w naszym środowisku, koordynacje pomocy, jak również przekładanie propozycji rozdysponowania zgormadzonej jałmużny.
  • MEDIALNĄ – opowiadającą za administracje strony internetowej, profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz forum dyskusyjnego wspólnoty.