Wspólnota jest oddana pod szczególną opiekę Najświętszej Marii Panny.
Znakiem Wspólnoty Stella Maris jest ikona Matki Bożej Czułej – Eleusa, co z greckiego oznacza okazywanie czułości, dobroci, miłosierdzia i współczucia. Stąd też szczególnym charyzmatem wspólnoty jest świadczenie o Bogu poprzez budowanie relacji międzyludzkich.