„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 9-11)

Jako wspólnota modlimy się w intencji stałej o:

„Wiarę, nadzieję i miłość nas samych jako członków wspólnoty i naszych rodzin. O głębokie nawrócenia w naszej parafii Vår Frue Kirke w Ålesund i diecezji Trondheim Stift.”

Chcąc prosić o modlitwę możesz przesłać swoją intencję korzystając ze skrzynki modlitw. We wszystkich przesłanych intencjach modlimy się indywidualnie oraz wspólnotowo w trakcie Adoracji przed Najświętszym Sakramentem.